Yusum-Fatma

Tillverkas av: Hugo Lundgrens Tobaksimport

Turkiska cigaretter direktimporterade av Hugo Lundgren i Stockholm. Förpackning om 50 cigaretter.
Tillverkade av Teofanis.