Wimmercrantz och Intressenter

Ort: Vimmerby

Handelsmännen Otto Ludvig och Johan Wimmercrantz, Petter Linck och Abraham Åbrandt fick den 15 mars 1775 tillstånd av hallrätten att driva snus- och kardustillverkning i Vimmerby.

Fredric Götherström, som en månad tidigare erhållit liknande tillstånd, protesterade då han ansåg att konkurrensen skulle göra att hans verksamhet ej skulle bära sig.
Anmälan föranledde ingen åtgärd och det tycks som ingen av rörelserna kom igång.