Qvarfott, Wilhelm

Wilhelm Hjalmar Qvarfott föddes den 15/10 1856 i Karlskrona.

Han arbetade en tid som resande för Rubens tobaksfabrik i samma stad.
År 1886 inträdde han som delägare i företaget som då namnändrade till Rubens tobaksfabriksaktiebolag.

Han var gift med Marta Wilhelmina Karlsson, f.21/3 1865 i Arboga.
De hade barnen.

Mary Klara, f. 5/5 1894 i Karlskrona, d. 1976
Astrid Marta, f.12/4 1897 i Karlskrona
Elly Karolina, f. 16/9 1900 i Karlskrona d. 1985
Yngve Karl Wilhelm, f. 21/9 1898 i Karlskrona

1916 ingick han i styrelsen för Munktell i Eskilstuna tillsammans med Walter Bäckström, Theodor Jeansson och Otta Rooth.
Bäckström och Jeansson kom även de från tobaksindustrin.

Familjen flyttade in från Karlskrona till Stockholm 1917.

Han avled den 5/6 1922 I Stockholm (Hedvig Eleonora församling)
Familjen bodde då på Strandvägen 17, ½ trappa rikstelefon 720 12, allmän telefon 92 54

Fabrikskopplingar
Ruben, L.M. & C:o