Wiegandt, Emilia

Emilia Augusta Wiegandt, f. 1842 i Askersund, var änka efter tobaksfabrikören Johan Conrad Wiegandt i Kristinehamn.

År 1890 bodde hon i 3:e Qvarteret i Kristinehamn med sin dotter Alma Maria, f. 1872 i Kristinehamn. Emilia var då registrerad som gårdägare.

År 1893 gifte sig Alma Wiegandt med bryggmästaren Johan Hjalmar Henrik Aulin i Norrköping.

År 1900 bodde Emilia Wiegandt i kv. Markattan i Norrköping, Sankt Olai församling.

År 1900 bodde Alma Wiegandt med disponenten och bryggerimästaren Johan Aulin (f. 1886 i Godegård, Östergötland) i kv. Busken, Norrköping norra med pigan Klara Josefina Jonsson, f. 1874 i Kristinehamn.

Fabrikskopplingar
Brattström, P.W. (Kristinehamn)