Wiberg, Birger

Knut Birger Wiberg, f. 12/11 1884, var son till tobaksfabrikören Knut Wiberg.

Som ung övertog han Knut Wibergs cigarrfabrik på Södermalm.
Då Svenska Tobaksmonopolet bildades blev han disponent och föreståndare för cigarrfabriken i Gävle fram till 1929.
Därefter blev han platschef vid tobaksfabriken i Härnösand.

Han avled 1949 och är begravd på Norra Begravningsplatsen (omr. 4A, n:r566)

Fabrikskoppling

Knut Wibergs cigarrfabrik

Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)