Westman, Abraham (Stockholm)

Ort: Stockholm

Abraham Johansson Westman, f. 19/12 1767, d. 9/1 1826, stammande från den kända bryggarsläkten Westman i Stockholm.

Den 15 september 1823 erhöll han privilegium på att driva tobaksfabrik i Stockholm. Han hade dessförinnan uppsagt sitt borgerskap. Westman intog en bemärkt ställning inom Stockholms borgerskap och var bland annat ryttmästare vid borgerskapets kavalleri.

Han avled den 9 januari 1826 av nervslag (blödning eller propp i hjärnan)

Vid sin död efterlämnade han en förmögenhet av omkring 70.000 rdr bko. Tillgångarna utgjordes av flera fastigheter, bland annat stenhus vid Holländaregatan 5 (kv. Svärdfisken) där tobaksfabriken var belägen, samt Holländaregatan 4 (kv. Tranhuvudet) ,  en med bryggeri vid Stora Badstugatan (kv. Träsket), en vid samma gata (kv. Vargen 3) samt en tobaksplantage vid Norra Surbrunn.

Företaget fördes vidare av sonen Abraham A:son Westman (1798-1866) som 1828 nedlade tillverkningen. Han flyttade 1844 till Örebro där han övertog det Rosenlindska privilegiet.

 

Abraham Johansson Westman var sedan 1797 gift med Ulrica Carolina Palmgren, f, 1775 i Stockholms Storkyrkoförsamling.

De hade barnen:

Abraham, f. 1798, d. 1866 sedermera tobaksfabrikör i Stockholm och senare i Örebro. Gift med Ebba Norström

Isak Ulrik, f. 1798, d. 1835 sedermera bryggare

Johan Jakob, f. 1800, d. 1850 sedermera bryggare

Anna Carolina, f. 12/8 1801, d. 1/10 1865, gift (1:a) med viktualiehandlare Hans Samuel Åkerblom, (2:a) hovrättsrådet Johan Axel Örbom

Emilie Aurora, f. 1812, d. 24/11 1863, ogift och barnlös

 

 

Källor:

Storborgare och stadsmajorer   Carl Forsstrand  1918

Bouppteckning Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:442 s.377