Werngren, Nils

Nils Werngren föddes 24/11 1815 i Malmö Sankt Petri församling. Han var son till skepparen på Östersjön och Nordsjön Christian Werngren (f. 31/5 1790 – 31/5 1850 ) och dennes hustru Johanna Boström (f. 1788 ). De bodde då på Gråbrödersgatan för att några år senare flytta till Västergatan 66. Fadern Christian var vid sin död lotsålderman.

 

De hade  barnen:

Cecilia, f. 6/6 1808

Nils f. 24/11 1815

Johanna Botilla f. 21/8 1818

 

Han blev sjökapten och seglade på Sydamerika.
Kring 1873 startade han Cigarr- och Tobaksfabriken Föreningen.

Då tobaksfabriken startades bodde han och hustrun i kvarteret 39, Liljan i Malmö Sankt Petri församling.

Han var gift med Anna Susanna Rosenlöf (f. 24/1 1821 i Köpenhamn)

De hade barnen:

Johanna Maria, f. 1/9 1847, d. 29/3 1876 gift med Erik Jakob Röing 1872-05-30

Nils Kristian Gabriel, f. 31/10 1851, d- 7/12 1899 sedermera sjöman, senare bryggare i Köping

Kristina Cecilia, f. 22/2 1854

Anna Botilda, f. 22/10 1855, d. 6/3 1934. Gift med Erik Jakob Röing 1878-06-08

Karl, f. 29/3 1863

 

1890 bodde han med hustrun, Anna Susanna Rosenlöv, f. 4/1 1821 i Köpenhamn, Danmark, i Qv. 4 S:t Gertrud i Malmö Caroli församling. Nils skrivs då som ägare till Tobaksfabriken Föreningen, sjökapten och Riddare av Wasa Orden.

I hushållet fanns även pigan Christina Roth, f. 1859 i Hörup i Kristianstads län.

 

Nils avled den 18/1 1897 av hjärnblödning och bodde då på Västergatan 66 i Malmö och Anna avled den 11/11 1899 även hon av hjärnblödning boende på samma bostad. Västergatan t6 var den bostad Nils växte upp i som yngling.

De är begravda på Malmö gamla kyrkogård, avd. Norra sidan, kv. 4,

 

Fabrikskopplingar
Cigarr- och Tobaksfabriken Föreningen

 

 

Källor:

Kyrkböcker från S:t Petri församling i Malmö

Dopbok, Sankt Petri församling

Pionjär på de sju haven                   Charlotte Röing   år 2020