Wennergren, Jeremias

Ort: Uddevalla

Spegelfabrikören och rådmannen Jeremias Wennergren fick kommerskollegiums privilegium den 18 september 1810 att tillverka rulltobak, karduser och snus.
1811 startade produktionen där Wennergren var mästare och som dessutom hade en gesäll.
Fabrikationen pågick till 1816 då den upphörde för att sedan återupptas 1821 för att ånyo nedläggas 1826 på grund av bristande avsättning.

Efter detta drevs aldrig någon tobaksfabrikation i Uddevalla.