Wener, Anders

Ort: Kristinehamn

Brukspatronen Anders Wener vid Föskefors järnbruk erhöll den 5 december 1799 privilegium på att driva ett tobaksspinneri.
1805 upphörde fabrikationen ”på grund av obestånd”.