Watson, William

Ort: Stockholm

Den i Stockholm boende skotten William Watson, son till köpmannen Jacob Watson, fick den 16 februari 1688 tillstånd att driva tobaksspinneri i Gamla Stans södra kvarter.
1689 arbetade där två tobaksspinnare och två drängar. Den ena drängen utbyttes 1690 mot två pojkar.
En av de anställda tobaksspinnarna, Tomas Hallman, hade tidigare arbetat hos Andreas Onkel.

1702 bodde Watson i kvarteret Draken 186 i Maria församling vid Wollmar Yxkullsgatan.