Wallin, Anshelma Maria

Anshelma Maria Sandén föddes 21/4 1858 i Jakobs församling i Stockholm.

Hon arbetar som striperska hos Carl Bodach på Södermalm.

Hon gifte sig med arbetskarlen Anders August Wallin född 5/1 1866 i Weckholm i Uppsala län.

Anders August har den 13/11 1885 inflyttat från Vårfru kyrkoförsamling i Enköping till Danvikens hospital där han arbetar som dräng. Han var kvar där till 1889 då han överfördes till bilagan som försvunnen.

Den 28/7 1898 inflyttar paret från Humlegårdsroten till Kungsholmsgatan 26,(36)/Pilgatan 10,(46) (kv. Skörden 26).
I familjen finns då även dottern Elna Andrea, född 9/9 1897 i Hedvig Eleonora församling.
Dottern avlider redan 12/10 1898.

26/6 1902 flyttar paret till Klararoten, Tunnelgatan 5/Stora Badstugatan 9-11 (kv. Repslagaren 5,6). Bör vara kv. Fyrkanten I.

De driver cigarraffär både på Tunnelgatan 5, telefon 61 74 år 1905 och Olofsgatan 3, telefon 87 42 år 1905.
År 1915 är telefonnumret 106 79 till Olofsgatan 3 och 68 85 till Tunnelgatan 5.
Maria Wallin synes haft cigarrtillverkning i affären på Tunnelgatan.

Den 4/11 1904 flyttar de till Apelbergsgatan 50/Holländaregatan 4/Olofsgatan 3 (kv. Tranhuvudet 1,2,4)
och den 31/12 1908 flyttar de till Apelbergsgatan 44 (kv. Repslagaren 1).

De skiljer sig den 14/3 1911. Maria Wallin bor kvar i lägenheten och August Wallin flyttar den 31/12 till Olofsgatan 3 där han fortsättningsvis har cigarraffären.
Den 31/12 1914 flyttar Maria Wallin till Stora Bastugatan 20 (kv, Fyrkanten 1) och då bor hon i samma fastighet har cigarrtillverkningen (Tunnelgatan 5).

Från 1916 till 1921 är August inneboende hos annan familj på Olofsgatan 3 och den 28/10 1921 flyttar han till rote 31 (Helenborgsroten), Högalidsgatan 36, 3 tr v.d. (kv. Muttern 14). Han kvarstår där till 1/5 1925.

Den 12/4 1916 flyttar Maria Wallin till Danvikshemmet i Nacka.

Enligt Erik Angelin var Maria Wallin änkefru men källorna ger inte stöd för det. Däremot förlorade hon tidigt sin dotter.

Fabrikskopplingar
Bodach, Carl
Wallin, Anshelma Maria