Waldenström, Anders B:sson

Ort: Uddevalla

Tullinspektor, sedermera överkrigskommissarien Anders Bengtsson Waldenström erhöll den 30 september 1719 resolution på att driva tobaksspinneri i Uddevalla.

Rörelsen avstannade senare då han inte kunde upparbeta den lagstadgade kvoten av tobaksblad, 14 000 skålpund.

Efter Waldenströms och hustrun Maria Anna Holsts död 1725 anhöll svärsonen Niclas Johansson Bagge att få övertaga rörelsen. Den övertogs 1726.

Anders Waldenström och Maria Holtz fick dottern Catharina den 26/11 1700.

Personkoppling
Niclas Bagge