Vörden, Johan von

Ort: Malmö

Johan von Vörden erhöll den 9 juni 1687 privilegium på ett det första tobakspinneriet i Malmö.

Några år senare meddelades grundare, att han ”hitbrakt och förskrivit så väl en stor del samma blader och andra meterialer som ock jämväl en mästare, som själva spinneriet förstår att kunna i värk bringa och fortsätta”.
Spinneriets vidare öde är okänt.