Vits, Aug, cigarrfabrik

Ort: Malmö

August Vits, som tidigare arbetat vid Hallins tobaksfabrik i Malmö, startade egen fabrikation då Hallins gick i konkurs.

Den 7 maj 1889 grundade August Vits en egen cigarrfabrik vid Engelbrektsgatan i Malmö och övertog då en del av arbetarstammen och en del redskap samt varumärken från den nedlagda Hallinska fabriken. Vid sekelskiftet var produktionen cirka 2,3 miljoner cigarrer per år.

 

Produkter:

Puck