Vienna

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett, slim size 85 mm,  tillverkad av Svenska Tobaks AB 1988-1991.