Verdier, Lovisa Mathilda

Lovisa Mathilda Verdier föddes den 10 mars 1810 i Katarina församling. Hon gifte sig med Wilhelm Hellgren 1841.
Hennes föräldrar var Coop. capt Peter (Pehr) Olof Werdier och dennes hustru Lovisa Ulrika Dahlin.
Faddrar vid dopet år 1810 var tobakshandlaren Lars Wilhelm Carlsten, Coop. styrman Christoph. Gabr. Swartz, Fru Anna Lovisa Carlsten, demis, Maria Elisabeth Swartz. Barnmorska var Mar. Hofsten.

Fadern, Peter (Pehr, Petter) Werdier var född i Uppsala 1766 som son till gördelmakaren Jacob Paul Werdier (f.1741)och hans hustru Johanna Maria,f.Lund.
Pehr arbetade som styrman och blev Coop. Capt.=Coopverdie kapten=kofferdikapten=kapten vid handelsflottan.
Han mönstrade på skeppet Pallas den 8 juni 1796 i Härnösand. Han var då gift med sin första hustru, Maria Amalia Borg. De skilde sig den 9/11 1802.

Lovisas mor, Lovisa Ulrika Dahlin var född den 13 november 1778 i Frigsarve, Rone församling, Gotland.
Hennes föräldrar var strandridaren Nils Nilsson Dalin och dennes hustru Anna Christina Wester (f. 1739).
Faddrar vid dopet var studiosus Lars Lindberg, Länsman Lyth, Madame Drentz och jungfru Bolander.
En strandridare var en beriden tulltjänsteman som avpatrullerade en viss kuststräcka.

Lovisa Dahlin flyttade till först Klinte och den 10 okt 1804 till 2:a hushållet i Bobbenarve, Burgsvik som innhades av handelsmannen, senare Tysklands och Nederländernas konsul, Carl Anton Albert Johan Chasseur (född 1771 i Braunschweig, Tyskland, d. 21/3 1823 i Visby, gift 4/4 1794 med Catharina Margaretha Herlitz i Öja kyrka).

Pehr Werdier ankom med skepp till Bursviks hamn den 29 dec. 1805 med fem mans besättning. Han medförde skiljobrev avseende första hustrun utfärdat av Stockholms Consistoris.

Pehr och Lovisa gifte sig i Öja den 7 april 1806 och paret avflyttade till Lybeck den 29 april 1806.

Öja kyrka vid Burgsvik

Senare flyttar de till Sverige och bosätter sig i Katarina församling.

De får döttrarna:
Lovisa Mathilda, f. 10/3 1810 i Katarina förs. d. 1863, gift med tobaksfabrikören Wilhelm Hellgren
Ulrica Gustafva, f. 16/2 1812 i Katarina förs. d. 1890, gift med läderhandlaren Mauritz Malm.

Kring 1820 bor de i kvarteret Sandbacken Större 2 på Södermalm där den då ilandstigne skepparen försörjer sig som skärslipare. Hustrun Lovisa Ulrika avlider den 12/6 1821 i tärande sjukdom.
Pehr Werdier gifter om sig med Beata, (född Törnqvist 17 dec. 1782)och som då blir styvmor åt Lovisa Mathila och Ulrica Gustafva.

Döttrarna växer upp i trakten av Mosebacke Torg (kv. Urvädersklippan mindre 5)och fadern fortsätter som skärslipare. Fastigheten brinner upp i Katarinabranden i mitten av 1850-talet.

Lovisa Mathilda gifter sig med Wilhelm Hellgren
i Katarina församling den 11 nov. 1841. Vigselförrättare är komminister Bolin från Maria församling. Vittnen vid vigseln är läderhandlare M.F. Malm och Phil. Dr. C.F. Frisch vid Tyska National Lyceum.
De har då redan sonen Wilhelm, f. 1837. Wilhelm Hellgren har också flyttat till fastigheten Urvädersgränd 13 strax för 1840.

Ulrica Gustafva gifter sig med läderhandlaren Malm. Hon avlider den 11/11 1890 i 78 års ålder av malign tumör i bröstkorgen. Hon var då bosatt på Folkungagatan 8 A.

Lovisa Mathilda bosätter sig med sin man, Wilhelm Hellgren, vid fabriken på Götgatan 48 (nuv. 68-70). Hon flyttar 1855 med honom till Värmdö och 1860 till Wasa säteri i Skepptuna (nära Arlanda).

Lovisa Mathilda avlider den 15/5 1863 i en ålder av 52 år 2 månader och 5 dagar på Wasa i Skepptuna där maken bedriver lantbruk.

Av bouppteckningen framgår att det fanns två efterlevande, possessionaten och maken Wilhelm Hellgren samt sonen Wilhelm Hellgren.

På lantbruket fanns då:
1 par wagnshästar,
4 st. arbetsston,
6 st. arbetswalacker,
1 tjur,
14 st. Tönderkor,
5 st. Durhamkor,
20 st.
svenska kor,
16 st. oxar,
40 st höns och tuppar,
1 kalkontupp med höna,
3 st. gäss,
1 fargalt,
3 stora suggor,
2 mindre suggor,
4 stora grisar,
3 mindre grisar,
12 st. spädgrisar.

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o