Varna

Tillverkas av: Vadstena Cigarrfabrik

Varna var en cigarr som tillverkades av Vadstena Cigarrfabrik.