Utställningscigarretten, 1923, STM

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet för Göteborgsutställningen 1923.
10-förpackning á 50 öre