Upsala Snusfabriks A.B.

Ort: Uppsala

 

Bolagsordningen för Upsala Snusfabriks A.B. fastställdes den 7 december 1888. Aktiekapitalet utgjordes av 40 000 kr.
I styrelsen ingick docenten, fil.d:r Åke Gerhard Ekstrand (f. 1846), fil. lic. Knut Erik Arnell (f.1859) och godsägaren Per August Liljedahl (f.1834).
1889 insätts Arnell som disponent i stället för Ekstrand som 1890 lämnade bolaget. Han ersattes då av Johan Gustaf Arrhenius som kvarstod till 1893 då han ersattes av Knut Athur Schönmeyer (f.1840) som dessutom blev disponent.
1890 års fabriksberättelse anger en produktion av 9 000 kg snus. Det året hade man en verkmästare anställd och en arbetare över 18 år.

Två år senare överlämnades rörelsen till Ekendahls Snusfabriks A.B. (se vidare detta)

Personkoppling
Åke Gerhard Ekstrand
Knut Arthur Schönmeyer
Knut Erik Arnell
Per August Liljedahl