Turkiska Tobaksfabriken

Ort: Stockholm

Turkiska tobaksfabriken, TTF, grundades 30 oktober 1908 av förre verkmästaren vid Cigarettfabriken Orient, Jean Nicou.
Företaget var beläget vid Mariagatan 18, tel a.t och r.t 15 15.

Aktiekapitalet var 50 000 kr men höjdes 1911 till 100 000 kr. I ledning satt dessutom direktören Carl Gustaf Jansson (1873-1917) och hofrättsnotarien Hjalmar Ferdinand Kristian Lindeberg (f. 16/2 1866 i Malmö).
Lindeberg bodde 1893-1899 vid S:t Paulsgatan 35 men avflyttade till Narvaroten efter giftermål med T.H.E. Liwijn.
Företagets främsta produkt var munstyckscigaretten Bridge som gjordes av orientalisk tobak och som tillverkades av Svenska Tobaksmonopolet ända fram till och med 1942.
1910 var 27 arbetare anställda och tillverkningen var 6,5 miljoner cigaretter. 1913 hade antalet arbetare ökat till 75 och tillverkningen var 29 miljoner cigaretter.

Tobaksmonopolet tillverkade 1932 1.400.000.000 st Bridge.
Aktiemajoriteten övertogs den 1 januari 1913 av Förenade Svenska Tobaksfabriker och produktionen flyttades till Götgatan 48 B (tel: 1515) som var ett gårdshus hos W:m Hellgrens tobaksfabrik. Jean Nicou kvarstod som fabrikschef.
Han blev sedermera cigarettexpert i det nybildade Svenska Tobaksmonopolet.

Produkter

Baltic
Bridge
Stadion, TTF

 

Personkoppling
Jean Nicou