Trolle-Ljungby Cigarrfabrik

Ort: Gualöv (Kristianstads län)

O. Persson boende i Östra Ljungby, Trolle-Ljungby socken, startade under 1870-talet en mindre cigarrfabrik.
1888 övertogs rörelsen av Pehr Olsson, f. 1864.

Företaget fick då namnet Trolle-Ljungby Cigarrfabrik och drevs i obetydlig omfattning tills det inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet 1915.

Den förfaller varit belägen i Västra Ljungby under 1890-talet och senare i Östra Ljungby enligt uppgifter i Handelskalendern.