Trocadero

Tillverkas av:  Hellgren, W:m & C:o

 

Cigarr tillverkad av Wilhelm Hellgren & C:o i Stockholm