Tottie, Thomas

Thomas Tottie föddes 1664 i Jedburgh i Skottland, d 24/2 1724 i Stockholm,  son till en tulltjänstemannen John Tottie.
Thomas Tottie kom till Stockholm 1688 och blev stamfader för den stora handelssläkten Tottie i Sverige.
Till en början arbetade han som tobaksspinnare först hos Patrik Tomson och sedan hos Jacob Johansson Hoving.
Senare startade han eget tobaksspinneri där sönerna Samuel, Charles och William kom att arbeta.

Om Thomas Totties tidigare släkt är endast känt att en anfader, William Totty,  under senare delen av 1500-talet bodde i Callerton Glendon nära Leeds.

Thomas Tottie var gift två gånger

1/ Tabita Persson (d. 20/12 1696) Hustru i första giftet. De gifte sig 13/8 1688

Barn:

Johan, f. 1689, d.1745 handlande, gift den 27/5 1725 med sin kusin Anna Catharina Schönman. (1709-1741)

Michael, f. 1691, försvunnen cirka 1712

Jöran, f. 1692

d. 1696

2/ Christina Schönman, f. 1677 i Stockholms tyska förs,  d. 1746 i Stockholm, Jacobs förs. Dotter till vinskänken, Hans  Jakob Schönman och hans hustru Christina Hartman, på källaren Rostock.(Västerlånggatan 45, kv. Morpheus 3) Gift med Thomas Tottie den 7/4 1698.

Barn:

Samuel, f. 1702, d. 1750 tobaksfabrikör, gift med Brita Catharina Almgren ( d. 1752)

Charles, f. 1703, d. 1776 tobaksfabrikör, grosshandlare, gift Maria Arfwedson. (1705-1791)

William, f. 1705, d. 1766 tobaksfabrikör, gift med  Magdalena Toutin (1715-1746) och sedan med Maria Catharina Grubb (1726-1783)

Christina, f. 1707, d. 1766 Gift 1737 med grosshandlaren Christoffer Springer (1704-1788)

Petter, f. 1708, d. 1767 grosshandlare, gift med Sara Ulrika Dahlström (1725-1794)

Elisabet, f. 1713 i Stockholm

Anna Maria, f. 1715, d. 1799. Gift med grosshandlaren och silkesstrumpfabrikören Isak Toutin, (1712-1768)  barnlös

 

 

Thomas Tottie avled 1724. Behållningen uppgick till 90.395 dlr kmt och då ingick stenhuset vid Skeppsbron 20, en fjärdedel av stenhuset Rostock vid Västerlånggatan och en malmgård vid lilla Vattugränden nära S:t Clara kyrka. (BoU: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning, F1A:93, sid 570)

 

 

 

Fabrikskoppling

Tottie, Thomas tobaksspinneri

 

 

 

Källor:

Stockholmskt Borgarfolk    Paul Meijer Granqvist  1902

Tobaksspinnarna                  Walter Loewe   1993

Skeppsbroadeln                    Carl Forsstrand  1916

Hugenotternas Värld           Fredric Bedoire  2009

Hantverkare och fabriker inom svenska tobakshantering 1686-1915     Erik Angelin  1950

BoU: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning, F1A:93, sid 570