Topp, Chr.

Ort: Malmö

Chr. Topp drev under åren 1869-1870 en mindre cigarrtillverkning i Malmö.