Titz, Karl Fredrik

Han blev sedermera traktör i Stockholm och under en tid,1785-1789, drev han det av Nils Schönborg startade tobaksspinneriet i nuv. kv. Schönborg, Götgatan 16/Mariagatan, på Södermalm.
Senare drev han tobaksaffär vid nuv. Upplandsgatan. Möjligen hade han även tillverkning i sin tobaksaffär.

Karl Fredrik Titz avled i Adolf Fredriks församling i Stockholm den 4 september 1810. Han var då 72 år och som dödsorsak angavs feber. Han kallades då tobaksfabrikör.

Han var  gift med Catharina Helena Hedendahl som avled den 8/8 1842 i en ålder av 76 år 8 månader och 8 dagar i nervfeber. Hon var då bosatt vid Kungsbacken 79.

Hon efterlämnade deras son, destillatören Carl Zacharias Titz. Carl Zacharias blev bryggare och riddare. Han avled den 18/6 1862 i en ålder av 58 år 1 månad och 18 dagar under en resa från Hjelmaren. Han efterlämnade inga arvingar. I bouppteckning uppges han som ägare till fastigheten vid Drottningatan 79 (kv. Rörstrand 1)

(Uppgifter om Karl Fredrik Titz har lämnats av Jan-Erik Andersson, Stockholm, som forskar kring släkten Titz)

Fabrikskopplingar
Schönborg, Nils., och Almquist, Daniel