Thuresson, Reinhold

Thure Reinhold Thuresson föddes den 16/7 1843 i Varberg som son till löjtnanen och stadsfiskalen Thure Olsson (f. 1783 i Ystad, d. 1872 i Göteborg) och dennes hustru Benedicta Catharina Schier (f. 1798 i Helsingborg, d. 1882).

År 1863 tog han studenten i Lund.

Reinhold blev extra ordinarie kontorsskrivare vid postverket 1864.
År 1868 blev han kontorsskrivare i Sundsvall, han begärde avsked 1874.
År 1870 blev han ombudsman för Ljunga älv och Gimåns flottningsbolag och 1872 ombudsman för Sundsvalls bogseringsbolag.
1874 blev han ombudsman för Indals älvs flottningsbolag.
År 1888 blev han styrelseledamot i Sundsvalls Cigarr- & Tobaksfabriksbolag.
År 1891 blev han verkställande direktör för Sundsvall – Vasa ångfartugsaktiebolag.
År 1900 blev han ordföranden i Hudiksvalls trävaruaktiebolag och 1903 satt han i styrelsen för Iggesunds bruk.

Reinhold var styrelseledamot i Sundsvalls Tobaksfabriksaktiebolag.
Till yrket var han ombudsman.

Han donerade pengar för att uppföra statyn över Gustaf II Adolf på Stora Torget i Sundsvall och kring 1890 lät han uppföra Thuressonska huset i Sundsvall.

Rheinhold Thuresson, 24/6 1873 gifter han sig med Anna Karolina Pettersson, f. 20/1 1854 i Holm, Medelpad.

De får barnen:
Thora Katarina Maria, f. 6/4 1874 i Sundsvall
Seth Axel, f. 2/1 1878 i Sundsvall
Elis Viktor, f. 17/4 1882 i Sundsvall
Thure Ragnar, f. 5/6 1886 i Njurunda
Bror Walter, f. 1/4 1893 i Sundsvall
Bror Otto Bertil, f. 1/4 1893 i Sundsvall

Anna Karolina avled den 26/10 1913
Rheinhold avled 21/7 1918.

Fabrikskopplingar

Sundsvalls Cigarr- & Tobaksfabriksaktiebolag