Thamsten, J.P.

Ort: Motala

Handlanden J.P. Thamsten (f. 20/3 1801 i Västra Ny) erhöll den 14 december 1843 tillstånd att driva snus- och tobaksfabrik i Motala.

I november 1913 skriver Gusten Samuelsson om den Thamstenska fabriken:

Ingenjör Söderstens hus är en gammal kvarlevfa från denna tid fastän ytterligare en våning senare blifvit påbyggd och halfva det hus, där Thamstens Cigarraffär är, fanns ock redan då i tvenne våningar. Hela ”Flodinska” räckan är ännu tämligen oförändrad. Öfvre våningen upptog bostadslägenheter och i hörnaffären, som Almborg nu innehar, dref förut nämnde J.P.Thamsten sin stora affär. För öfvrigt inrymde hela fastigheten endast magasiner. Tidigare hade dock samma Thamsten därstädes drifvit snus- och tobaksfabrik och hans fabrikater vore på sin tid allmänt kända på orten. (Flodinska längan). J.P.Thamsten behärskade fullständigt marknaden på trakten inom sin bransch och hans lager vore mycket stora synnerligast på höstarna, då lager för minst 1/2 år måste finnas inne, ty vintrarna vore ofta mycket stränga och hindrade sjöfarten långa tider. Järnvägskommunikationer till Motala funnos ej.
….Flodinska längan låg tvärsöver klockargården..”.

 

Johan Peter Thamsten föddes i Västra Ny den 20 mars 1801 som son till drängen Jan Thamsten och hans hustru Brita Cajsa Andersdotter i Engerby, Västra Ny. De flyttade senare till Knösen i Västra Ny.

Johan Peter flyttade till Motala och och bosatte sig i fastigheten på tomten no. 1 i Qvadraten 20. Han blev även ägare till fastigheten. Den 24/9 1854 gifter han sig med Sophia Elise Amalia Hennig (f. 25/2 1816 i Göteborg)

Med tiden övertar lillebror Gustaf (f. 1807 i Västra Ny) verksamheten.