Swensson, A.F.

Ort: Stockholm

Den 8 januari 1850 erhöll Anders Fredrik Swensson burskap som cigarrfabrikör. Den obetydliga rörelsen nedlades redan 1851.
Adresskalendern från 1861 upptar honom som f.d. Tobaksfabrikör, Tavastgatan 15.