Swartz, Petter

Petter Swartz föddes 17/5 1726 och var son till bergsman Olof Persson från Swartzången i Kroppa i Värmland. Han kom som bokhållare till sockerbruket Gripen i Norrköping 1751.
Innan dess hade han i sex års tid varit husdräng i den franske köpmannen Jean Crescs kramhandel vid Köpmangatan 11 i Gamla Stan i Stockholm.

I samband med den tjänsten fick han kontakt med de fransmän som införde tillverkningen av spanskt snus i Sverige.
Av dem lärde han sig även tekniken och det sägs att han startade en egen tillverkning av snus i Stockholm. Något som styrker detta har dock ej hittats.

Den 12 november 1753 erhöll han privilegium att tillsammans med brodern,Olof (1728-1768) tillverka spanskt snus i Norrköping. De inköpte en tomt i kvarteret Linden där de startade sin snustillverkning och där han också hade sin bostad.
1761 inköptes egendomen Knäppingeborg invid Motala ström i Norrköping och där utvecklades snusfabriken till att med tiden bli en av landets största. Hela kvarteret Nya Strömmen inköptes och 1767 byggdes det första stenhuset i hörnet av Knäppingeborgsgatan och Gamla Rådstugatan.
Olof Swartz lämnade företaget 1762 för att överta Törnqvists privilegium på kardustillverkning i samma stad.

Petter Swartz tobaksfabrik som gick i arv i flera generationer, sammantaget i 160 år.
Dess mest kända märke blev snuset Röda Lacket.

1771 startade den Swartziska friskolan efter en donation från Petter Swartz med hustru.

Petter Swartz avled 14/2 1789.

Petter Swartz var gift med Brita Ryy (23/8 1725-17/12 1783).
Sönerna Petter Jackob, 1755-1819, och Daniel Fredrik, 1765-1828, hade redan 1784 inträtt i firman.
Daniel Fredrik lämnade firman 1808 för att överta J.G. Nybergs kardusfabrik i Norrköping.

Den Swartziska firman fördes vidare av senare barn och barnbarn:

John Swartz, f. 1790
Eric Swartz, f. 1817
Carl Swartz, f. 1858
Se vidare dessa.

Fabrikskopplingar
Swartz, Petter