Swartz, Erik

Erik Jakob Swartz föddes i Norrköping 17 maj 1817 som son till John Swartz och Gustava Pereswetoff-Morath.
Student i Uppsala 1833. Bedrev teknologiska studier men återflyttade senare till Norrköping för att arbeta inom Tobaksfirman Petter Swartz som drevs av Eriks fader John, och blev dess ledare i 28 år.
Stor donator till den av Petter Swartz inrättade stiftelsen Swartziska friskolan. Far till Carl Swartz.

Död i Norrköping den 24 april 1881.

Fabrikskopplingar
Swartz, Petter

 

Källor:

Surbullestaden   Björn Horgby  1989

Familjen och snuset     Bertil Swartz   2008

 

 

 

Erik Swartz (1817-1881)                                                              Stenkullen, sommarhus uppfört av Erik Swartz 1863