Svensson, Nils Peter

Fanjunkaren Nils Peter Svensson föddes 1849 i Kvenneberga i Kronobergs län.
1898 inträdde han i styrelsen för Broqvist & C:o i Hudiksvall.
Bolaget likviderades redan året därpå.

1890 var han boende i N:o 22 Magasinet i Vislanda, Kronoberg.

Fabrikskopplingar
Broqvist, L.P. & C:o