Svensson, Frans August

Frans August Svensson föddes den 26 oktober 1854 Maria Magdalena församling i Stockholm.
Föräldrarna var boktryckarkonstförvandten (typograf) Johan August Svensson (f. 31/1 1823) och Charlotta Sofia, f. Svensson.
I kyrkans födelsebok stavas förnamnet Franz men i alla senare offentliga handlingar stavas det Frans.

Faddrar var guldsmeden A G Björkman, matrosen F E Svensson, fru E Björkman (f. Svensson)och jungfrun E M Holmgren.
Barnmorska var Christina Hagtorn och dopet utfördes av comministor Pehr Albr. Ruus. Frans döptes den 9 november av komminister Ruus.

Familjen bodde då vid Stora Skinnarviksgatan 20 (kv. Krukmakaren, nuv. Torkel Knutssonsgatan).

År 1878 bodde Frans på Jakobsgatan 9 (kv. Kvasten 4)och var då anställd som bodbetjänt vid den välrenommerade tobakshandeln Tjäder & Son.

Samma å flyttade han till Gref Thuregatan 2 (kv. Skravelberget större 4).

1884 startar han Frans Svenssons cigarr-, snus- och tobakshandel samt tidningskontor vid Sturegatan 2. När telefon införskaffades hade butiken rikstelefon 699 och allmän telefon 4319 och 8545.

Den 14/3 1886 gifter sig Frans med Anna Natalia Håkansson, (f. 3 februari 1862 i Agunnaryd, Kronoberg, dotter till kammarskrivare Håkan Håkansson och Kerstin Andersson).

Den 4 augusti 1887 föds dottern Signe Sofia Matilda. Dopvittnen var Frk. Matilda Liljeholm, frk. Emma Ahnström, v. häradshövding G. Hintze, fru Elisabet Hintze och handlanden Fritz Tidblad.
Signe blir med tiden skrivbiträde.
Den 29 oktober 1888 föds dottern Kerstin Anna Charlotta.
Modern dör i feber 27 november endast en månad efter förlossningen i febris puerperalis (barnsängsfeber). Kerstin blir senare sjuksköterska.

Frans Svensson avlider den 24 september 1897 i arterioscleros, åderförkalkning, och begravs den 29 september 1897 på Stockholms norra begravningsplats, avd 1, kv. 4A, n:r 687.
I samma grav ligger hans fru, Anna Natalia, d. 27/11 1888.

Efter Frans död flyttar de båda döttrarna till Kristianstad där de bor hos stadsfogden och vice häradshövdingen Gustaf Peter Göran Hintze (f. 1850) och hans hustru Elisabet Håkansson (f. 1852 i Asarum) tillika moster till döttrarna Svensson.

Senare flyttar döttrarna upp till sin farbror, Karl Hjalmar, i Stockholm.

Fabrikskopplingar
Frans Svensson Tobakshandel