Svea Snusfabrik

Ort: Stockholm

Tidigare drängen, springgossen och kontoristen Carl August Emanuel Carlsson, f. 1870, var biträdande verkmästare vid Jac. Fr. Ljunglöfs snusfabrik på Luntmakargatan 19 i Stockholm.

Han grundade den 1 maj 1914 firman Svea Snusfabrik, A.E. Carlsson. Företaget inregistrerades den 20 juni 1914.  Företaget övertog  lokalerna och inventarierna, från A.T. Barkmans Snusfabrik AB vid Kungsholmsgatan 48, allmän och rikstelefon 5827.

Tillverkningen var av mindre omfattning och upphörde 1915 vid Svenska Tobaksmonopolets tillkomst.

Personkoppling
Carl August Emanuel Carlsson