Svanen, snusfabriken

Ort: Härnösand

Den 7 juni 1892 grundades Snusfabriken Svanen av Carl Olof Johnsson.
Företaget låg i Ferdinand Nätterqvists fastighet.
I fabriksberättelserna från 1893 nämn cigarrmärkena ”Forget me not” och ”La Salva” samt snusmärket ”Smålands Rappé”.
1893 ändras fabriksnamnet till Cigarr- och Snusfabriken Svanen. Fabriken hade endast ett par anställda och verksamheten lades ned 1894.

I fastigheten startade sedan Ph. U. Strengberg & Co sin verksamhet i Sverige.