Sunnan

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Snus i rund dosa med metallock tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet