Sundblad, Carl J.

Ort: Stockholm

Den förre klädhandlaren Carl Johan Sundblad (26/10 1811-1852) erhöll den 17 oktober 1845 tillstånd att driva cigarrtillverkning.
Rörelsen var belägen vid Götgatan 44 (nuv. Medborgarplatsen).
Efter hans död fortsattes rörelsen av hans änka, Johanna, f. Söderberg, under firma C.J. Sundblads Änka med hjälp av sonen och bokhållaren Carl Anders Vilhem Sundblad. Rörelsen upphörde 1877.

Personkoppling
Johanna Sundblad