Sundberg, Carl

Carl Sundberg, 7/3 1827-18/11 1883 (hjärnblödning), var son till tobaksfabrikören Carl Peter Sundberg och dennes hustru Petronella, f. Wetterström.
1853 till 1864 var Carl ensam ägare till fabriken men sedan ingick brodern Gustaf som delägare.

Carl Sundberg gifte sig 18/11 1853 med Mathilda Eurosyne Ljungberg, f. 1828. Vid Carls bortgång övertog Mathilda hans andel i företaget.

De hade dottern Anna Margareta, f. 4/2 1864 i Kalmar, senare gift med ryttmästaren Ulrik von Strussenfelt.(f. 1848 i Visby)

Anna Strussenfelt hade egendomen Carlsberg fram till 1946 då Kalmar stad inköpte den för 151 000 kronor.
Den har därefter använts av Flickskolan, Jenny Nyströmsskolan, Byteatern, elevkåren och Kalmar AIK.
Familjen von Strussenfelt flyttade till Stockholm och år 1890 bodde de i kv. Bäfvern N:o 13 i Hedvig Eleonora församling. I familjen bodde då även modern Mathilda som då var änka.

År 1900 har Ulrik som skild man flyttat till Dalhem i Kalmar län och Anna samt modern Mathilda, som gårdsägare, flyttar till egendomen 130,131 utom staden vid Kalmar.

Fabrikskopplingar
Swarss, Eric