Suell, Frans d.ä.

Frans Suell den äldre föddes 1689 i Grömitz i Holstein, Tyskland.

Han var köpman i Lübeck och kom 1711 till Malmö för att bevaka sina ekonomiska intressen hos handelshuset Stein.

Han var sedan 1712 gift med Anna Catharina Stein (1694-1723). Anna Catharina Stein var dotter till handelsmannen Ernst Hinrich Stein som avlidit 1709. Frans övertog den rörelsen.

1714 fick han burskap som handlanden i staden.

År 1726 erhöll Frans Suell privilegium på tobakstillverkning.

 

Frans och Anna  hade två söner som uppnådde vuxen ålder.

Ernst  f. 1718, d.1750

Nicolas f. 1720, d.1760

Nicolas var affärsman och gift med Catharina Helena Weijer (1722-1773).

De hade fem barn men endast två överlevde.

Frans (d.y.) f. 1744, d. 1817

Maria f. 1748, d. 1804

 

Frans Suell d.ä. avled i Malmö i april 1748.

 

 

Fabrikskoppling

Frans Suells tobaksfabrik