Strömstads Cigarr- och Tobaksfabrik, Aktiebolaget

Ort: Strömstad

Handlanden Theodor Wilhelm Lundgren, (f. 1/10 1837 i Strömstad, död 7 april 1915 i Strömstad) grundade 1866 en tobaksfabrik i Strömstad. Rörelsen överläts den 13 november 1900 på firman Aktiebolaget Strömstads Cigarr- och Tobaksfabrik(kapital 10 000 kr).

För fabrikens räkning inköptes fastigheten n:r 39 i Strömstads 4:e rote och Nya Varvet på hemmanet Kebal i Skee socken av Göteborgs och Bohus län.
Styrelsen utgjordes av handlandena Wilhelm Sylvander och Anton Christian Christensson samt löjtnanten Christian Ericksen. Bolaget upphörde den 3 april 1905.

Theodor Lundgren var jämte tobaksfabrikör och skeppsredare även styrelseledamot i Strömstads sparbank och i Göteborgsbankens afd.-kontor 1874-1901.
I Strömstad var han även vice konsul för Danmark, Nederländerna och Storbritannien.
Han var även stadsfullmäktiges ordförande samt landstingsman 1870-1909. Han var ledamot av riksdagens andra kammare för valkretsen Uddevalla, Strömstad, Marstrand och Kungälv 1881 och mellan 1898-1902 var han ledamot för Strömstad och Uddevalla.