Strömberg, A.G.

Ort: Stockholm 

Snusfabrikören Johan Söderberg hade tillsammans med kompanjonerna kommissarien Abraham Faxe, assessorn Diedrich Wilhelmi och handelsmannen Wilhelm Grubb erhållit privilegium den 23 augusti 1762 att bedriva tobaksspinneri i Stockholm. Privilegiet utnyttjades inte och den 30 mars 1773 överlät Söderberg sin del på Anders Strömberg.

Anders Strömberg (f. 8/8 1727)hade tidigare varit karvmästare hos tobaksfabrikören Jacob Hoving och Anders Strömberg erhöll 1766 hallrättens tillstånd att för egen räkning tillverka karduser och rappé enligt förordningen av den 25 juli 1766. Den förordningen hade gett tillstånd manufakturverkare att inrätta egna verk ”på den slöjd de lärt”. magistraten utfärdade mästarbrev för Anders Strömberg 1766. En ny kungörelse den 7 november 1766 satte dock stopp för hans verksamhet då det förbjöds tillverkning av snus och karduser i Stockholm av andra än de som drev tobaksspinneri.

Anders Strömberg ansökte om att få fortsätta rörelsen men fick avslag av kommerskollegium men fick den 18 augusti 1767 genom kungligt brev  nåd för att få fortsätta rörelsen. Då han övertog Söderbergs privilegium fick han dessutom möjlighet att bedriva tobaksspinneri. De dåliga tiderna för handeln gjorde att verksamheten  backade efter 1785 och då Anders Strömberg avled 1797 var verksamheten i bottenläge. Bouppteckningen (Bou 1797-02-18) efter Anders Strömberg visar att sterbhuset gick med förlust. Änkan Ulrica Bourschell (4/7 1740- 6/1 1807) fortsatte verksamheten en period i liten skala.

Anders Strömberg och Ulrica Bourschell hade barnen:

Christian Fredrik, f. 1768, d. 1847

Ulrika Lovisa Alrutz, f. 25/1 1771, d. 25/5 1836

Johan Peter, f. 19/8 1773, d. 20/9 1834 i Oslo. Skådespelare

Christina Elisabeth, f. 1775, d. 1804

Anders Gustaf, 12/8 1777, d. 20/5 1848. Tobaksfabrikör

Carl Adolf, f. 1779, kofferdisjöman

Anders Strömberg var  tidigare gift med Emerentia Molin, f. 1715, d. 15/6 1766 ( Bou  F1A:539 s.42,) Äktenskapet var barnlöst.

——–

Anders Gustaf Strömberg gifte sig den 5/9 1818 i Johannes kyrka med Eva Johanna Ulrika Steen (1801-1828 i lungsot).

De fick barnen:

Gustaf, f. 28/8 1819, d. 1874. Tobaksfabrikör

Augusta Ulrika, f. 1821, d. 1898

Magnus Theodor, f.  18223, d. 1900.  Häradsdomare

Johanna Eufrosyne, f. 1825, d. 1914

 

Anders Gustaf Strömberg, fick den 21/6 1803 tillstånd att överta rörelsen. Han drev upp rörelsen rejält och den 14 /9 1844 upptogs hans son, bokhållaren Gustaf (1819-1874) som bolagsman och den 4/4 1845 inregistrerades firman som A.G. Strömberg & Son. Fabriken låg i kv. Wätan, Regeringsgatan – David Bagares gata 16. fastigheten ägdes av Strömberg.

Då Anders Gustaf Strömberg avled 1848 efterlämnade han 91 996 kr samt fastigheten i kv. Wätan och fastigheterna Oxtorgsgatan 22 och 24 i kv. Polacken.

Gustaf Strömberg var nu tobaksfabrikör och upptog år 1850 som kompanjon grosshandlaren Sven Adolf Palm (2/9 1826 i Täby, d.  18/2 1911 i Södertälje). Palm lämnar verksamheten och flyttar till Ytterjärna och senare till Södertälje. I slutet av 1850-talet gör företaget konkurs efter att bara några år tidigare varit landets tredje största tobaksfabrik. Man hade då haft egna försäljningslokaler vid Regeringsgatan 74 och Tjärhovsgatan 13.Till ny bolagsman utses den 15/4 1859 grosshandlaren Emil August Rosén (f. 22/3 1811, d. 1877). Rosén drev redan tobaksfabrik i Ljunglöfs tidigare lokaler vid Drottninggatan 81. Firmorna sammanslogs till tobaksfirman Rosén & Strömberg. Kompanjonskapet upphörde den 24 mars 1863 och Rosén började med grosshandelsrörelse under det gamla firmanamnet och den var verksam till hans död 1877.

Gustaf Strömberg fortsatte verksamheten fortfarande under firma Rosén & Strömberg.

(Se vidare Rosén & Strömberg)

 

Produkter:

 

La Licenia