Strengbergs Fyran

Tillverkare:  Ph. U. Strengberg & Co

 

Cigarr från Strengbergs i Härnösand