Strandberg, S., & C:o

Ort: Traryd, Kronobergs län

S. Strandberg, C.W. Kjellsson,
A. Pettersson och P. Frostensson startade i början av 1850-talet en tobaksfabrik i Skafta i Traryds utkant. Företaget ägde bestånd till 1857 och var beläget i Skafta Norregård.

Den 2/10 1852 kunde följande läsas under rubriken
Diverse Legala Notifikationer i Post- och inrikes tidningar:

== Att undertecknade denna dag ingått Bolag till bedrifvande af Tobaksfabriksrörelse å egendomen Skafta i Traheryds Socken af Kronobergs Län, tillkännagifva.
Ljungby och Skafta den 3 September 1852.

C.W. Kjellsson
tecknar: Strandberg & Komp.

P. Frostenson
tecknar: Strandberg & Komp.

S. Strandberg
tecknar: Strandberg & Komp

A. Pettersson
tecknar: Strandberg & Komp.

På gården Skafta norregård bodde förutom C.W. Kjellsson med fru och barn även bokhållaren C Ammilon (f. 4/5 1814), cigarrarbetaren Sjöman, cigarrarbetaren Frans August Bergström (f. 16/1 1835) och cigarrarbetaren Carl Peter Svensson (f. 13/6 1813 i Kalmar)som inflyttade 1853 och utflyttad till Karlshamn 1856.

Personkoppling
Carl E Wilhelm Kjellsson
Salomon Strandberg