Stenström, Daniel

Ort: Landskrona

Rådmannen och handelsmannen Daniel Stenström i Landskrona erhöll den 24 mars 1778 tillstånd av att tillverka snus och kardustobak i staden.

1805 såldes företaget för borgenärernas räkning till handelsmannen Claës Suell (1759-1824) som var släkt med tobaksfabrikören Frans Suell i Malmö.
Den 30 september 1805 stadsfästes köpet. Företaget nedlades 1821 ”på grund av bristande avsättning”.

1779 bodde Claës Suell i Nr 2, norra roten i Landskrona stadsförsamling och var skriven som bokhållare.
1805-1807 och 1808-1811 i 14/15 kvarter Gamle Strand, Nya Stadens Rote.