Stamboul, n:r 462

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrett utan munstycke tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1929-1942.

1929 var styckepriset 6 öre.
1932 var priset 5,50 kr för 100 st, 2,75 kr för 50 st, 1,35 kr för 25 st och 55 öre för 10 st.

 

 

 

 

M på förpackningen visar att den hade munstycke. Då tobaksransonering infördes under andra världskriget gjordes flera cigaretter med munstycke för att spara tobak.