Söderlund, Hugo

Johan Hugo Söderlund föddes i Leksand 24/8 1870.
1890 var han bosatt i Bro köpinglikt område, Bollnäs och hade då titeln bokhållare.
Samma år blir han frikallad från militärtjänst (militäruppg. 131-160-90)

År 1895 inflyttar han på Sibyllegatan 63 (kv. Ekorren 1, Hedvig Eleonora församling)från Gävle.
Han är då inneboende hos Vanberg. Den 12/8 samma år återflyttar han till Gävle.

Den 23/11 1898 flyttar från Gävle till Brahegatan 34 (kv. Hinden 17) och den 23/11 1899 anmäler han flyttning till rote 1.

Den 28/11 1899 flyttar han in från rote 10 (Nybroroten)till Västerlånggatan 64 (kv. Typhon 3) i Gamla Stan och är då handelsresande vid grosshandlarfirman Walgren O Cedergren på samma adress.
Den 9/2 1901 flyttar han vidare till rote 3 (Klararoten) och var då handelsresande boende i Johan Melins hushåll på Drottninggatan 57 ( kv. Lammet n:r 8). Han avflyttar 18/11 1902 till rote 10, Nybroroten där han bosätter sig på Nybrogatan 53 (kv. Rådjuret 16). Han kvarstår där till 1909 då han flyttar vidare till Östermalmsgatan 25-27 (kv. Rådjuret 19). Han har då avancerat från handelsresande till grosshandlare.

Grosshandlaren Hugo Söderlund hade 1913 adressen Sibyllegatan 53, riks.tel: 68 62.
Den 17/2 1913 köper han Cigarrfabriken Göta för 350 kr av Mauritz Lundkvist.
1915 återfinns han på Östermalmsgatan 27 med tel.n:r 68 62.

Den 17/11 1915 inflyttar han på Götgatan 26, 3 tr. (kv. Westergötland 6,9). Där bor han till 1926 och har då titeln tjänsteman.

1918 hade han adressen Götgatan 26, riks. tel 68 62.

Han återflyttade så småningom till Leksand och bodde då på Noret, Udden 1.
Han avled 18/1 1965 och begravdes den 27/1 1965 på Leksands kyrkogård (avd A, kv. 2,n:r 49).

Fabrikskopplingar
Hugo Söderlunds Cigarrfabrik
Cigarrfabriken Svea