Sjuan

Tillverkas av:  Strengberg, Ph U  & Co

Cigarr eller cigarrcigarett  tillverkad av Strengbergs i Härnösand.