Silow & C:o

Ort: Stockholm

Gustaf Nilsson Silow anmälde den 3 november 1886 att han under firma Silow & C:o ämnade driva cigarrtillverkning i Stockholm.Firman låg vid Kungstensgatan 19, allmän tel:56 38.
Den obetydliga rörelsen avregistrerades den 17 april 1889.

Gustaf Nilsson Silow var född i Karlstad den 23/1 1841. Han var gift med Eva Elisabeth Augusta Silow, f. 31/8 1849 i Vimmerby.
De hade barnen:

Anna Karolina Elisabeth, f. 1875 i Vaxholm.Död 14/1 1897 i Stockholm
Svea Armida Regina, f. 27/11 1876 i Vaxholm. Död 26/9 1922 i Stockholm
Sten, f. 30/10 1882 på Svea artilleriförs, Oscar, Stockholm
Helga Augusta, f. 26/1 1886 Svea artilleriförs, Oscar, Stockholm.
Barnens lite udda födelseuppgifter beror på att fadern var styckjunkare i reserven vid Svea artillerireg. på Östermalm.

Familjen inflyttar den 4/10 1895 från Bromma till Sankt Paulsgatan 21(kv. Paris 1) och flyttar vidare den 30/9 1896 till
Svartensgatan 31 (kv. Glasbruket Vestra 1. Den lägenheten har sex rum och två kök. Årshyra 690 kr.
Den 21/10 1901 avflyttar sonen Sten till Kungl. Norrlands artilleriregemente.
Den 23/1 1923 avlider Gustaf Silow.
Hustrun och dottern bor kvar i fastigheten.

Trots att familjen hela tiden bor på Södermalm är de mantalsskrivna på Svea artilleriförsamling.
1890 var även änkan (Eva Silows mor?) Karolina Augusta Silow, f. 1821 i Wimmerby inneboende i familjen.