Segerström, K

Ort: Jönköping

Knut Segerström, hökare, erhöll tillstånd den 19 april 1786 av hallrätten att bedriva snusmalning i Jönköping.
Vid hans död i slutet av 1790-talet fortsatte hans änka driften fram till c:a 1810.