Saposnikoff, Isak

Isak Saposnikoff föddes i Jekaterinoslav i Ukraina 1853, d. 1924 i Oslo). Han kom till Sverige 1887 och blev i februari 1896 svensk undersåte och kunde då driva tobaksfabrik i eget namn.
Han var gift med Sofia Klatzko, f.1858 i Ryssland.

1890 bodde man, hustru och första barnet i Nya Haga 30 A. Sonen hette Jezaie men kallades Julius.

1900 bodde de i Lundby Brämaregård i Göteborg.
Familjen bestod då av Man hustru samt barnen:

Julius, f. 1884 i Tyskland
David, f. 1889 i Göteborg
Ester, f. 1893 i Göteborg
Ivar, f. 1894 i Göteborg
Beda Dagmar, f. 1898 i Göteborg

samt pigan Hilma Maria Arvidsdotter, f. 1871 i Västerland, Älvsborgs län.

Familjen var av mosaisk trosbekännelse.
Vid tobaksmonopolets införande 1915 flyttade han till Oslo och arbetade vid J.L. Tiedemanns tobaksfabrik.
Han avled i Oslo 1924.

Fabrikskopplingar
Cigarrettfabriken Prince of Wales, A.B.