Sandelin, Thure

Ort: Arvika

Handlanden Thure Sandelin(f. 1816) och hans bror, källarmästaren Edmund Sandelin(f. 1818) anhöll ”då inkomsten av handelsrörelsen var obetydlig samt deras tid icke nog upptagen därav”, om tillstånd att driva tobaksfabrik i Arvika.

Fabriken skulle tillverka spinntobak, kardustobak, cigarrer och snus.

Tillstånd beviljades den 26 maj 1845 och berksamheten startades 1846 med 4 arbetare och 8 barn under förman P. Olsén. Tillverkningen var 40 000 skålpund (17 ton) rulltobak.
1847 inropade Paul Olsén den sundbladska fastigheten på auktion för 800 kronor och Sandelins firma flyttade dit. Arbetsstyrkan bestod nu av 8 arbetare och 7 barn. Produktionen detta år var 16 000 skålpund rulltobak och en mindre mängd cigarrer. Sandelin ville dra sig ur företaget och i praktiken övertog Paul Olsén det men fick som norrman ej driva företag varför Sandelins kvarstod som ägare.

Företaget nedlades redan 1847 enligt fabriksberättelserna och gick i konkurs 1848.

Fabrikationen återupptogs av Paul Olsén år 1852. (se vidare Olsén, Arvika)